FILOSOFIE

 

ODBORNÁ LITERATURA PRO ZÁJEMCE O HLUBŠÍ STUDIUM:

 

ZÁKLADNÍ ORIENTACE:

 

TRETERA - NÁSTIN DĚJIN EVROPSKÉHO MYŠLENÍ.pdf (1,2 MB)

STÖRIG - MALÉ DĚJINY FILOSOFIE.pdf (1,8 MB)

PETŘÍČEK - ÚVOD DO SOUČASNÉ FILOSOFIE.pdf (441 kB)

 

ANTICKÁ FILOSOFIE

 

ZLOMKY PŘEDSÓKRATOVSKÝCH FILOSOFŮ .zip (935270)

PLATON - FAIDROS.pdf (204,2 kB)
PLATON - OBRANA SOKRATOVA.pdf (205,8 kB)

ARISTOTELES - POETIKA.pdf (2,8 MB)

MARCUS AURELIUS - HOVORY K SOBĚ.pdf (424,8 kB)

 

MACHOVEC - DĚJINY ANTICKÉ FILOSOFIE:    http://www.uloz.to/xeQ1R3B/machovec-dusan-dejiny-anticke-filosofie-pdf

PLATON - ÚSTAVA:                http://www.uloz.to/xbaxdgw/platon-ustava-i-iii-pdf

ARISTOTELES - POLITIKA:    http://www.uloz.to/xfdUhMNX/aristoteles-politika-pdf

ARISTOTELES - POETIKA:    http://www.uloz.to/xdyt3uTk/aristoteles-poetika-pdf

 

KŘESŤANSKÁ / STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE

 

AUGUSTINUS AURELIUS - VYZNÁNÍ: http://www.virtlib.euweb.cz/augustinus_vyznani.pdf

BÖETIUS - FILOSOFIE UTĚŠITELKA .pdf (544,4 kB)

AKVINSKÝ - SUMMA TEOLOGICKÁ.pdf (2,4 MB)

MISTR ECKHART A STŘEDOVĚKÁ MYSTIKA.pdf (1,5 MB)

 

FILOSOFIE RENESANCE

 

THOMAS MORE - UTOPIE:    http://www.uloz.to/xmVNVjMY/thomas-more-utopie-pdf

MICHEL DE MONTAIGNE - ESEJE:    http://www.uloz.to/xaiKDYm/montaigne-eseje-pdf

 

NOVOVĚKÁ FILOSOFIE

 

FRANCIS BACON - NOVÉ ORGANON: www.uloz.to/xR2Nho1/noveorganon-bacon-pdf

JOHN LOCKE - DVĚ POJEDNÁNÍ O VLÁDĚ: www.uloz.to/xtScpuE/locke-dve-pojednani-o-vlade-pdf

DESCARTES - ROZPRAVA O METODĚ .pdf (1,7 MB)

DESCARTES - MEDITACE O PRCNÍ FILOSOFII.pdf (441,9 kB)

HOBBES - LEVIATHAN.pdf (1,3 MB)

KOMENSKÝ - LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE.pdf (475,8 kB)

PASCAL - MYŠLENKY.pdf (4,1 MB)

 

FILOSOFIE 19. A 20. STOLETÍ


DĚJINY FILOSOFIE 19. a 20. stol.pdf (2,1 MB)


KANT - KRITIKA PRAKTICKÉHO ROZUMU.pdf (763 kB)

 

HEGEL - FENOMENOLOGIE DUCHA:   

http://www.uloz.to/xQKh6gW/g-f-w-hegel-fenomenologie-ducha-1-pdf

http://www.uloz.to/xptQ59j/hegel-fenomenologie-ii-pdf

 

HEGEL - DĚJINY FILOSOFIEhttp://www.uloz.to/xT9GVof/hegel-dejiny-filosofie-1-pdf

MARX + ENGELS - KOMUNISTICKÝ MANIFESTt.pdf (183,6 kB)

SCHOPENHAUER - METAFYZIKA LÁSKY A HUDBY.pdf (216,2 kB)

NIETZSCHE - ANTIKRIST.pdf (249 kB)

NIETZSCHE - RADOSTNÁ VĚDA.pdf (665,5 kB)

NIETZSCHE - TAK PRAVIL ZARATHUSTRA.pdf (861,5 kB)

 

M. HEIDEGGER - BYTÍ A ČAS:  http://www.uloz.to/xjZBfS5/byti-a-cas-pdf

M. HEIDEGGER - BÁSNICKY BYDLÍ ČLOVĚK: http://www.uloz.to/xWzCWcm/heidegger-basnicky-bydli-clovek-pdf

 

LEVINAS - ETIKA A NEKONEČNO.pdf (271,7 kB)

MASARYK - můj výběr ze spisů.pdf (1,2 MB)

GADAMER - PROBLÉM DĚJINNÉHO VĚDOMÍ: ! GADAMER - PROBLÉM DĚJINNÉHO VĚDOMÍ.pdf (357652)

GADAMER - PRAVDA.pdf (457 kB)

GADAMER - TEXT A INTERPRETACE.pdf (1 MB)

P. T. de CHARDIN - VESMÍR A LIDSTVO.pdf (5,9 MB)

 

GAARDER - SOFIIN SVĚT.pdf (4282652)


VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ - NIKDO NEPOSLOUCHÁ

www.youtube.com/watch?v=AEaqhNVD8Dg