HISTORIE

 

PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ. Audionahrávky životních příběhů a osudů pamětníků významných událostí českých (i světových) dějin 20. století:

http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=&reader=&stanice%5B%5D=%C4%8CRo+Plus&porad%5B%5D=P%C5%99%C3%ADb%C4%9Bhy+20.+stolet%C3%AD

 

AKTUALITY - SLAVNÉ DNY: www.stream.cz/porady/slavnedny

 

 

V této sekci naleznete moje tipy na LITERATURU k ČESKÝM A SVĚTOVÝM DĚJINÁM + ODKAZY NA ZAJÍMAVÉ DOKUMENTY o dějinách.

 

 

ČESKÉ DĚJINY - DOKUMENTÁRNÍ FILMY

 

HABSBURKOVÉ - VYNIKAJÍCÍ DOKUMENT RAKOUSKÉ TELEVIZE MAPUJÍCÍ OSUDY HABSBURSKÉHO RODU OD POČÁTKŮ DO r. 1918:

www.uloz.to/xW4DJmEa/habsburkove-1-z-4-avi

 

LUCEMBURKOVÉ - seriál ČT: www.ceskatelevize.cz/porady/10288875678-lucemburkove/video/

 

CÍSAŘSKÁ KORUNA: Unikátní dokument o historii a dvouleté výrobě repliky koruny císařů Svaté říše římské.:

 

NÁRODNÍ KLENOTY - PŘEKRÁSNÝ SERIÁL ČT:

www.ceskatelevize.cz/porady/10361869257-narodni-klenoty/video/


72 JMEN ČESKÉ HISTORIE

www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/video/

 

MNICHOV 1938: https://www.youtube.com/watch?v=mJij0-g_2xc

 

PRAŽSKÉ JARO 1968  https://www.youtube.com/watch?v=uZQYtBWCDWk

https://www.youtube.com/watch?v=39e3U9Z3HtA

https://www.youtube.com/watch?v=UkO_Bje-pkI

 

HISTORIE.CS - o československých dějinách

www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/video/

 

EDVARD BENEŠ - TRAGÉDIE POLITIKA: http://www.csfd.cz/film/117701-edvard-benes-tragedie-politika/komentare/

 

TENKRÁT 17. LISTOPADU: https://www.youtube.com/watch?v=11xJnLrkq1Q

 

LABYRINETEM REVOLUCE: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095702390-labyrintem-revoluce/

 

DEMOKRACIE - ROK PRVNÍ - série dokumentů o moderních čs. dějinách

www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/video/

 

PROCES H - digitalizovaný celý průběh procesu s Miladaou Horákovou

www.ceskatelevize.cz/porady/10153697395-proces-h/video/

 

DOPORUČUJI WEB ÚSTAVU PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ - NALEZNETE ZDE SPOUSTU ZAJÍMAVÝCH MATERIÁLŮ:

www.ustrcr.cz

 

SVĚTOVÉ DĚJINY - DOKUMENTÁRNÍ FILMY

 

PRAVĚK:

 

PUTOVÁNÍ S PRAVĚKÝMI LIDMI:  www.uloz.to/xRfAtotg/putovani-s-pravekymi-lidmi-01-prvni-predkove-mkv

PŘÍBĚHY Z DOBY KAMENNÉ: www.uloz.to/x4C8E9k/pribehy-z-doby-kamenne-1-avi

CESTA LIDSTVA: www.uloz.to/xxPhEtE/cesta-lidstva-e01-2009-pdtv-xvid-cz-avi

 

STAROVĚK:

 

TROJA / GLADIATOR / ALEXANDR VELIKÝ /

 

PYRAMIDY: www.csfd.cz/film/118369-pyramidy/

ŘÍM - VZESTUP A PÁÝD IMPÉRIA: www.csfd.cz/film/283766-rim-vzestup-a-pad-imperia/

BUDOVÁNÍ ŘÍŠE: ŘÍM  www.uloz.to/xuo7Xmd/budovanie-rise-rim-cz-avi

ATTILA - NESMRTELNÍ VÁLEČNÍCI: www.uloz.to/xX7GCL2/nesmrtelni-valecnici-attila-2008-cz-avi

HANIBAL - www.csfd.cz/film/229987-hannibal/

SPARTAKUS - www.csfd.cz/film/250735-spartakus/

 

MÝTY A FAKTA HISTORIE - kvalita dílů kolísá / zdroj: youtube / ulož.to / archiv čt...

BUDOVÁNÍ ŘÍŠE: kvalita dílů kolísá www.csfd.cz/film/282001-budovani-rise/

 

STŘEDOVĚK:

 

NESMRTELNÍ VÁLEČNÍCI: ČINGISCHÁN  / ŠOGUN / RICHARD LVÍ SRDCE

www.uloz.to/xjJVPpcE/cingischan-drama-historicky-vb-2005-cz-avi   www.uloz.to/xDrKtty/nesmrtelni-valecnici-sogun-avi

www.uloz.to/xefndHm/nesmrtelni-valecnici-04-richard-lvi-srdce-dokument-cz-dabing-blejzr-avi

 

JAK TO VIDĚL STŘEDOVĚK (4.DÍLY) : MOC / VÍRA / VĚDĚNÍ / SEX

www.uloz.to/xpv1PnX/jak-to-videl-stredovek-1-moc-avi

 

MICHELANGELO: www.uloz.to/xHDhmk6z/michelangelo-avi

LEONARDO DA VINCI: www.uloz.to/xD5nfsM/leonardo-da-vinci-genius-renesance-dokument-tvrip-avi

Z VÝCHODU NA ZÁPAD - RENESANCE A ISLÁM: www.uloz.to/xmK6STb/z-vychodu-na-zapad-cesty-ze-stredu-zeme-4-renesance-a-islam-dokument-v-brit-2011-cz-avi

 

18. - 19. STOLETÍ:

 

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE (seriál BBC): www.uloz.to/x3M7kA4/prumyslova-revoluce-1-dokument-tv-cz-angerr-avi

 

SEDM DIVŮ TECHNICKÉ CIVILIZACE: www.youtube.com/watch?v=CY6ONhnOlcg

doporučuji díly Pacifická železnice: www.uloz.to/xjtaoGtg/pacificka-zeleznice-sedm-divu-technicke-civilizace-06-cz-mp4

a Panamský průplav: www.uloz.to/xDT9iLTd/panamsky-pruplav-sedm-divu-technicke-civilizace-05-cz-mp4

 

AMERIKA - PŘÍBĚH O SPOJENÝCH STÁTECH (10 dílů):  www.uloz.to/x1hz5T6z/amerika-pribeh-o-spojenych-statech-01-rebelove-dokument-cz-dabing-avi

 

NAPOLEON: www.csfd.cz/film/323572-napoleon/

FRANCOUZSKÁ REVOLUCE: www.csfd.cz/film/14244-francouzska-revoluce/

 

20. STOLETÍ:

 

STOLETÍ VÁLEK (1900 - 1991): výtečný seriál USA mapující hlavní vojenské konflikty ve 20.st.: www.csfd.cz/film/124651-stoleti-valek/

 

SOUBOJ VOJEVŮCŮ: http://www.csfd.cz/film/190912-souboj-vojevudcu/prehled/

 

NEZNÁMÉ DĚJINY SPOJENÝCH STÁTŮ (10 DÍLŮ): www.uloz.to/x14roG2b/oliver-stone-nezname-dejiny-spojenych-statu-1-mp4

 

ZAČALO TO V LOS ALAMOS 1. a 2. díl : www.youtube.com/watch?v=IjylSRxWkag     www.youtube.com/watch?v=irkw5i-l3so

 

STUDENÁ VÁLKA: http://www.csfd.cz/film/83993-studena-valka/komentare/

 

ALŽÍRSKÁ VÁLKAhttp://www.csfd.cz/film/412899-alzirska-valka/prehled/

 

SBOHEM SOUDRUZI: http://www.csfd.cz/film/311578-sbohem-soudruzi/prehled/

 

POSLEDNÍ DNY SSSR: https://www.youtube.com/watch?v=tuhgF7U8jXM

 

ROZPAD SSSR - speciál ČT: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/211411034000208/

 

MAO: ČÍNSKÝ PŘÍBĚH: http://uloz.to/xE37jhh/mao-cinsky-pribeh-e01-2006-pdtv-xvid-cz-avi

 

!! DOPORUČUJI WEB: ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ!! http://www.ustrcr.cz/cs - NALEZNETE ZDE MNOHO VELICE ZAJÍMAVÝCH MATERIÁLŮ, ZPRACOVANÝCH PŘEDNÍMI ODBORNÍKY / VIDEA /ODKAZY / TERMÍNY PŘEDNÁŠEK ATD. http://www.ustrcr.cz/cs

 

ZTRACENÉ ZÁZNAMY Z VIETNAMU: https://www.youtube.com/watch?v=svbQliU8uKM

 

PŘÍBĚH O SPOJENÝCH STÁTECH: http://www.csfd.cz/film/289232-amerika-pribeh-o-spojenych-statech/prehled/

 

APOKALYPSA STALIN: http://www.csfd.cz/film/443094-apokalypsa-stalin/prehled/

 

DĚJINY UMĚNÍ: artchive.com/ftp_site.htm

 

ČESKÉ DĚJINY -  SEZNAM LITERATURY (můj výběr k hlubšímu studiu / řazeno chronologicky):

 

DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ V DATECH: dejiny zemi koruny ceske v datech.pdf (4578208)

HORA HOŘEJŠ - TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ

 

PRAVĚKÉ DĚJINY ČECH: www.uloz.to/xAV5VJYt/praveke-dejiny-cech-pdf

 

HOFFMAN, F.: ČESKÉ MĚSTO VE STŘEDOVĚKU

SMETÁNKA, Z.: LEGENDA O OSTOJOVI

LE GOFF: STŘEDOVĚKÝ ČLOVĚK A JEHO SVĚT

LE GOFF: STŘEDOVĚKÁ IMAGINACE

TŘEŠTÍK, D.: VZNIK VELKÉ MORAVY + POČÁTKY PŘEMYSLOVCŮ

KOSMOVA KRONIKA ČESKÁ: www.uloz.to/xHZn4o4M/kosmas-kronika-ceska-preklad-v-v-tomek-1882-pdf

FIALA, Z.: PŘEMYSLOVSKÉ ČECHY

ŠIMÁK, J.V.: STŘEDOVĚKÁ KOLONIZACE V ČESKCÝH ZEMÍCH

ŽEMLIČKA, J.: STOLETÍ POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ

FIALA, Z.: PŘEDHUSITSKÉ ČECHY

KALISTA, Z.: DOBA KARLA IV.

KAVKA, F.: ŽIVOT NA DVOŘE KARLA IV.

SPĚVÁČEK, J.: JAN LUCEMBURSKÝ A JEHO DOBA / KAREL IV. / VÁCLAV IV.

ŠMAHEL, F.: HUSITSKÁ REVOLUCE I. - IV. DÍL / HUSITSKÉ ČECHY

ČECHURA: ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1378 - 1437

MACEK, J.: JIŘÍ Z PODĚBRA / JAGELLONSKÝCH VĚK V ČESKÝCH ZEMÍCH

KLUČINA, P.: ČESKÉ ZEMĚ ZA JIŘÍHO Z PODĚBRAD A JAGELLONCŮ

GALANDAUER, J. HONZÍK, M.: OSUD TRŮNU HABSBURSKÉHO

VÁLKA, J.: ČESKÁ SPOLEČNOST V 15. - 18. STOLETÍ

JANÁČEK, J.: RUDOLF II. A JEHO DOBA

MÍKA,A.: Stoletý zápas o charakter českého státu

SEIBT, F.: CÍSAŘ A REFORMACE

KOPECKÝ, M.: ČESKÝ HUMANISMUS

KALISTA,Z.: ČESKÉ BAROKO

MOLNÁR, A.: NA ROZHRANÍ VĚKŮ - CESTY REFORMACE

GRIGULEVIČ: DĚJINY INKVIZICE

JANÁČEK, J.: VALDŠTEJN A JEHO DOBA

PETRÁŇ, J.: STAROMĚSTSKÁ EXEKUCE

KLUČINA, P.: TŘICETILETÁ VÁLKA

HALADA,J.: OSVÍCENSTVÍ - VĚK ROZUMU

MRÁZEK, O.: VÝVOJ PRŮMYSLU V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU OD MANUFAKTURY DO R. 1918

JANUSOVÁ-KÁŇA: JEJÍ VELIČENSTVO MARIE TEREZIE

LNĚNIČKOVÁ, J.: ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ / ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ OSVÍCENSTVÍ

EFMERTOVÁ, M.: ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1848 - 1918

URBAN. O.: ČESKÁ SPOLEČNOST 1848 - 1918

KEEGAN, J.: PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

ŠEDIVÝ, I.: ČEŠI, ČESKÉ ZEMĚ A VELKÁ VÁLKA 1914 - 1919

PICHLÍK, K.: BEZ LEGEND - ZAHRANIČNÍ ODBOJ 1914 - 1918

KÁRNÍK, Z.: ČESKÉ ZEMĚ V ÉŘE PRVNÍ REPUBLIKY 1918-1938

NÁLEVKA, V.: DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA  NÁLEVKA - DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA.doc (1007616)

 

NÁLEVKA,V.: SVĚTOVÁ POLITIKA VE 20. STOLETÍ 1. a 2. DÍL

 

OLIVOVÁ, V.: DĚJINY PRVNÍ REPUBLIKY

OLIVOVÁ, V.: ČESKOSLOVENSKO 1938 - 1945

MLYNÁŘ: MRÁZ PŘICHÁZÍ Z KREMLU

VYKOUKAL a kol.: VÝCHOD. VZNIK, VÝVOJ A ROZPAD SOVĚTSKÉHO BLOKU 1944 - 1989

 
 

SVĚTOVÉ DĚJINY - SEZNAM LITERATURY (můj výběr k hlubšímu studiu / řazeno chronologicky):

 

doporučuji: ENCYKLOPEDICKÝ ATLAS SVĚTOVÝCH DĚJIN

                   EVROPA V PROMĚNÁCH STALETÍ

 

DĚJINY PRAVĚKU A STAROVĚKU: dejiny praveku a staroveku.doc (1037312)

MISTR SUN - O UMĚNÍ VÁLEČNÉMmistr sun - o valecnem umeni.pdf (157855)

HERODOTOS - DĚJINY: Hérodotos - Dejiny.doc (2613248)

OLIVA: ZROZENÍ EVROPSKÉ CIVILIZACEoliva-zrozeni evropske civilizace.pdf (3989871)

LEGENDY STAROVĚKÉHO ORIENTU: legendy starověkého orientu.pdf (457261)

 

MAUROIS: DĚJINY FRANCIE: www.uloz.to/xhUgJnPv/dejiny-francie-pdf

ŠVANKMAJER a kol.: DĚJINY RUSKA: www.esoubory.cz/soubor/d5b7ba6d/dejiny-ruska-svankmajer-milan-ebook-dejiny-kniha-rar/

MÜLLER: DĚJINY NĚMECKAwww.uloz.to/xQ3vopG/dejiny-nemecka-muller-helmut-pdf

MORGAN: DĚJINY BRITÁNIE: www.esoubory.cz/soubor/880b139d/dejiny-britanie-kenneth-o-morgan-a-kolektiv-autoru-ebook-dejiny-kniha-rar/

DĚJINY PORTUGALSKA: www.esoubory.cz/soubor/45f205a1/dejiny-portugalska-klima-jan-ebook-dejiny-kniha-rar/

 

MORUS - Světové dějiny sexuality: Světové dějiny sexuality.doc (1609728)