Níže naleznete vizuály výukových prezentací ze seminářů DVPP Mgr. Jana Duška.

Plné verze těchto prezentací + audiovizuální doprovodné materiály k nim lze objednat na dusek1@centrum.cz
 
 

USA 1860 - 1914

plná verze - 120 slidů

 

VELKÁ MORAVA A ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ

plná verze - 260 slidů

 

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE A NAPOLEONSKÉ VÁLKY   plná verze - 90 slidů

 
 

DEKOLONIZACE BRITSKÉ INDIE   plná verze - 90 slidů

 

NIZOZEMSKÁ a ANGLICKÁ REVOLUCE   plná verze - 77 slidů

 

HUSITSKÁ REVOLUCE - JAGELLONCI   plná verze - 80 slidů

 

TŘICETILETÁ VÁLKA    plná verze - 54 slidů

 

BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČR / EVROPĚ + BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ    

plná verze - 300 slidů

 

ANTICKÉ ŘECKO    plná verze - 117 slidů

 

ANTICKÝ ŘÍM   plná verze - 155 slidů

 

STUDENÁ VÁLKA - plná verze - 320 slidů

 

ISLÁMSKÝ FUNDAMENTALISMUS - radikální formy / plná verze - 133 slidů

 

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / plná verze - 90 slidů

 

POLITICKÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY - plná verze - 54 slidů

 

DEKOLONIZACE AFRIKY - plná verze - 150 slidů

 

VÁLKY V PERSKÉM ZÁLIVU (1980 - 1988 / 1990 - 1991 / 2003 - 2011) plná verze - 85 slidů

 

POLITICKÝ SYSTÉM USA, VELKÉ BRITÁNIE A NĚMECKA  plná verze - 70 slidů

 

DĚJINY EVROPSKÉ FILOSOFIE

(od Tháleta k existencialismu / 145 stran ve Wordu připraveno pro projektor)

 

VÁLKA V JUGOSLÁVII / ROZPAD JUGOSLÁVIE  plná verze - 50 slidů

 

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE (60 stran ve Wordu - připraveno pro projektor)

 

ČÍNA VE 20. STOLETÍ    plná verze - 113 slidů

 

PROPAGANDA, PŘÍČINY VÁLEK A KRITICKÉ MYŠLENÍ  - plná verze - 150 slidů

 

ukázka části prezentace: Propaganda, příčiny válek a kritické myšlení - ukázka.pdf

 

NOVODOBÉ SEKTY A KULTY   plná verze - 114 slidů

 

ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT  - plná verze - 222 slidů

 

EVROPSKÁ UNIE (stav 2016) - průběh intergrace, struktura, fungování a význam pro ČR 

plná verze - 202 slidů

 

ISLÁM    plná verze - 160 slidů

 

KŘESŤANSTVÍ v proměnách dvou tisíciletí    plná verze - 314 slidů

 

DUCHOVNÍ SYSTÉMY ASIE - hinduismus, buddhismus, šintó, taoismus a konfucianismus

plná verze - 208 slidů

 

JUDAISMUS  plná verze - 60 slidů

 
 

LIDSKÁ PRÁVA  plná verze - 167 slidů

 

1. SVĚTOVÁ VÁLKA 1914 - 1918 a vznik ČSR  plná verze - 207 slidů

 

2. SVĚTOVÁ VÁLKA    plná verze - 407 slidů

 

ÚSTAVNÍ VÝVOJ V ČESKÝCH ZEMÍCH 1848 - 1992   plná verze - 89 slidů

 

ÚVOD DO EKONOMIE

 

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY 

LUDVÍK XIV. A JEHO VLÁDA    plná verze - 45 slidů

 

 

NÁSTUP HABSBURKŮ - Ferdinand I. (1526 - 1564)    plná verze - 67 slidů

VIETNAMSKÁ VÁLKA

HOLOCAUST

JUDAISMUS

ARISTOTELES

NATO

 

Mezinárodní terorismus: Čečenští extrémisté a Tamilští tygři