Vítejte

Tento web je určený pro všechny aktivní zájemce o hlubší poznání společenskovědních témat. Naleznete zde zajímavé studijní materiály k oborům psychologie, religionistika, sociologie, politologie, ekonomie, právo a filosofie. Nechybí - alespoň ve stručnosti - ani dějepis. Tento web má být virtuální knihovnou a východiskem k dalšímu intenzivnějšímu poznání.

Společenské vědy jsou vzájemně provázanou synergií několika vědních oborů a jejich studium se může stát fascinujícím dobrodružstvím, opravdovou branou poznání a možností vhledu do souvislostí dosud netušených. Studium zde obsažených textů vás může dovést k promýšlení nejzákladnějších otázek: Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam směřujeme? Proč a jak je strukturována realita fyzikální, biologická, psychická a společenská? Jaké jsou vůbec podmínky a limity našeho poznání skutečnosti? Co je pravda a lze jí vůbec dosáhnout? Odkud se bere řád z chaosu? Proč existuje svět? Kdo a podle jakých kritérií určuje, co je dobro a zlo? Podle jakých pravidel a hodnot máme žít svůj život? Co je člověk z pohledu evoluční psychologie? Jaká je podstata vědomí? Existuje Bůh? Jaký je smysl vesmíru a nás v něm? 

 

 

 

 

 

 

 

Nicméně, nejde jen o fakta, ale o jejich smysl a přesah. Tyto stránky se snaží přispět k celostnímu poznávání, interdisciplinárnímu přístupu - propojování poznatků věd společenských i přírodních. Tento holistický přístup se dnes prohlubuje a rozšiřuje dechberoucím způsobem a umožňuje nám pojímat fenomény světa daleko komplexněji a doslova ve vesmírné perspektivě. Od divokého tance subatomárních částic, přes tajemství života - evoluce, DNA, mozku a vědomí - až k velebnému tichu galaxií a mysteriu fascinans i mysteriu tremendu hlubokého vesmíru vně i uvnitř nás. Neurovědy, fyzika elementárních částic, kosmologie, evoluční biologie (a psychologie), farmakologie a mnohé další přírodovědné obory nám otevírají nové společenskovědní obzory a nutí nás promýšlet staré věci v nových souvislostech a perspektivách. 

Nechť jsou tedy tyto stránky dobrým průvodcem pro ty, kteří se vydali z jeskyně stínů pouhého zdání na cestu ke světlu pravého poznání!

V ČR přetrvávají nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Oproti jiným zemím v OECD výsledky ve vzdělávání v Česku silně záleží na sociálně-ekonomickém statusu rodiny. To je nepřijatelné. Proto jsem vytvořil tento virtuální prostor, kde každý žák a student může načerpat množství zajímavých postřehů, informací a souvislostí a rozvíjet tak svůj potenciál. Nezávisle na svém vnějším prostředí. Stačí jen chtít. Nikdy to nebylo snažší.

V přehledných sekcích zde najdete desítky odkazů na odborné texty, dokumentární a výukové filmy, poularizační přednášky z oblasti společenských věd a dějepisu.

Zde se pozorným a soustředěným čtenářům, kteří budou trpělivě setrvávat v nepolevujícím úsilí o hlubší vhled, doširoka otevře svět humanitních věd a objeví se perspektivy dosud netušené. Například v sekcích psychologie a seberozvoj lze nalézt množství praktických tipů, rad a návodů, které aplikovány v praxi, mohou být velice užitečné.    

Buďte aktivní - inspirujte se - komunikujte - angažujte se - ptejte se - analyzujte - vytvářejte sítě! Máte-li zájem o debatu o jednotlivých tématech, chcete-li sledovat aktuální tipy na zajímavé přednášky, výstavy, pořady, podcasty, nové knihy, audioknihy atd. přidejte se do skukiny společenské vědy na Facebooku, ve které je již 900 úživatelů. Odkaz zde: https://www.facebook.com/groups/spolecenskevedy

Ať se vám tedy brána poznání otevře doširoka a rozšíříte si své obzory. Skvělé čtení a poslech vám přeje autor webu

Mgr. Jan Dušek

 

 

Pro základní orientaci není špatné začít s přečtením následujících knih:

 

 

Návrat k prazákladu znamená plnost klidu.