Vítejte

Tento web je určený pro všechny aktivní zájemce o hlubší poznání společenskovědních témat. Naleznete zde zajímavé studijní materiály k oborům psychologie, religionistika, sociologie, politologie, ekonomie, právo a filosofie. Tento web má být virtuální knihovnou a východiskem k dalšímu intenzivnějšímu poznání.

Společenské vědy jsou vzájemně provázanou synergií několika vědních oborů a jejich studium se může stát fascinujícím dobrodružstvím, opravdovou branou poznání a možností vhledu do souvislostí dosud netušených. Studium zde obsažených textů vás může dovést k promýšlení nejzákladnějších otázek: Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam směřujeme? Proč a jak je strukturována realita fyzikální, biologická, psychická a společenská? Jaké jsou vůbec podmínky a limity našeho poznání skutečnosti? Co je pravda a lze jí vůbec dosáhnout? Odkud se bere řád z chaosu? Proč existuje svět? Kdo a podle jakých kritérií určuje, co je dobro a zlo? Podle jakých pravidel a hodnot máme žít svůj život? Co je člověk z pohledu evoluční psychologie? Jaká je podstata vědomí? Existuje Bůh? Jaký je smysl vesmíru a nás v něm? 

Nicméně, nejde jen o fakta, ale o jejich smysl a přesah. Tyto stránky se snaží přispět k celostnímu poznávání, interdisciplinárnímu přístupu - propojování poznatků věd společenských i přírodních. Tento holistický přístup se dnes prohlubuje a rozšiřuje dechberoucím způsobem a umožňuje nám pojímat fenomény světa daleko komplexněji a doslova ve vesmírné perspektivě. Od divokého tance subatomárních částic, přes tajemství života - evoluce, DNA, mozku a vědomí - až k velebnému tichu galaxií a mysteriu fascinans i mysteriu tremendu hlubokého vesmíru vně i uvnitř nás. Neurovědy, fyzika elementárních částic, kosmologie, evoluční biologie (a psychologie), farmakologie a mnohé další přírodovědné obory nám otevírají nové společenskovědní obzory a nutí nás promýšlet staré věci v nových souvislostech a perspektivách.

Nechť jsou tedy tyto stránky dobrým průvodcem pro ty, kteří se vydali z jeskyně stínů pouhého zdání na cestu ke světlu pravého poznání!

Buďte aktivní - inspirujte se - komunikujte - angažujte se - ptejte se - analyzujte - vytvářejte sítě!

Mgr. Jan Dušek / dusek1@centrum.cz

 

Pro základní orientaci není špatné začít s přečtením následujících knih: