BOZ a PO

 
Bezpečnost a ochrana zdraví - zásady první pomoci. 
 
Poskytnout první pomoc je v rámci svých schopností a sil ze zákona povinen každý občan České republiky, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život.

 

ZÁKON č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, účinnost dnem 1. ledna 2010, – NEPOSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI § 150 (1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na 2 roky.

 

Zavolání pomoci, tedy Zdravotnické záchranné služby na lince 155. (Lze samozřejmě volat celoevropské číslo 112, tam ale dochází k časové prodlevě a operátoři nejsou úplně schopni zajistit asistovanou první pomoc.)

 

Hodnocení situace předtím, než zavoláme linku 155, by nemělo trvat déle než 30 vteřin.

 

Sledujeme zejména: ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ FUNKCE:

 

VĚDOMÍ Nejdříve oslov postiženého, pokud nereaguje na oslovení, následuje zkouška vědomí bolestivým podnětem. Ten se provádí tak, že postiženého štípneš na hřbet předloktí nebo v podpaží.

 

SPONTÁNNÍ DÝCHÁNÍ Ke zjištění dýchání použij dlaň, hřbet ruky nebo vlastní tvář, kterou přiložíš k ústům postiženého a sleduješ, zda ucítíš závan teplého vydechovaného vzduchu, vidíš pohyby hrudníku, při dechově zástavě můžeš pozorovat promodrávání koncových částí těla.

 

(Srdeční aktivitu  - vyhledávání pulsu se laikům nedoporučuje, protože je prodlužován interval od vlastního zahájení nepřímé srdeční masáže srdce. Proto se tím nezdržuj a zahaj resuscitaci, pokud nemáš dostatek zkušeností s vyhledáváním tepové frekvence).

Na linku 155 hlásíme:

  • stav základních životních funkcí
  •  co se stalo a kde (např. nahlásit číslo ze štítku lampy pouličního osvětlení)
  • kolik je postižených, a jaký je jejich stav

ZOTAVOVACÍ POLOHA Do zotavovací polohy můžeme uložit postižené v bezvědomí, kteří mají zachované dostatečné dýchání.

Poloha na boku eliminuje riziko vdechnutí žaludečního obsahu a následné udušení.

 

VIDEO: STABILIZOVANÁ POLOHAhttps://www.youtube.com/watch?v=twGUUix7q2A&list=PLlE53ZzWwcXXIihxgKedHwyDNYtCsAjgr&index=26&t=0s

 

 

VOLNÉ DÝCHACÍ CESTY:

 

uvolnění dýchacích cest provedeme záklonem hlavy (jednou rukou si záklon hlavy udržuješ tlakem na čelo, a druhou rukou tahem za bradu otevřeš ústa). Je to 100% účinný úkon uvolňující dýchací cesty.

 

Cizí těleso můžeš odstranit pomocí Heimlichova manévru, což je stlačení nadbřišku směrem k bránici. Nedoporučuje se u těhotných žen, obézních lidí a dětí.

Dalším způsobem je Gordonův manévr – jsou to údery otevřenou dlaní mezi lopatky.

 

 

 

MASIVNÍ KRVÁCENÍ

Postup je jednoduchý - nejdříve ucpeme ránu, téměř lhostejno čím (prstem, bundou, košilí apod.), hlavně rychle. Tím dojde je zpomalení krvácení.

 

 

RESUSCITACE (U POSTIŽENÉHO VĚKU 8+) – NEPŘÍMÁ MASÁŠ SRDCE

 

RESUSCITACI ZAHAJTE VŽDY, JE-LI ZRANĚNÝ V BEZVĚDOMÍ A SOUČASNĚ BUDE MÍT JAKOUKOLIV PORUCHU DÝCHÁNÍ.

  • Polož zraněného na záda na tvrdou podložku. (Pokud ho položíš například na měkkou matraci, tak nebudeš masírovat srdce, ale tu matraci.)
  • Zakloň hlavu – tlakem na čelo, tahem za bradu.
  • Znovu zjisti, jestli nemocný dýchá. Stává se, že po uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy začne nemocný spontánně dýchat.
  • Pokud nedýchá, zahaj resuscitaci.
  • Přilož své ruce na střed hrudní kosti (zpravidla mezi prsní bradavky), ruce se musí neustále dotýkat hrudníku v jednom místě hranou dlaně, v loktech musí být propnuté.
  • Stlačuj hrudník do hloubky 4 – 5 cm v rytmu 100 stlačení za minutu.
  • Nadále pokračuj v resuscitaci do doby obnovy základních životních funkcí nebo do příjezdu záchranné služby.

 

RESUSCITACE – VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=qiLL4L97S1Y&list=PLlE53ZzWwcXXIihxgKedHwyDNYtCsAjgr&index=15&t=0s

 

ZÁSTAVA SRDCE JAKO PŘÍČINA BEZVĚDOMÍ - CCA 80% PŘÍPADŮ U DOSPĚLÝCH.

V případě laické resuscitace není nutné provádět umělé vdechy.

 
PROJEKT TY TO ZVLÁDNĚŠ: https://www.tytozvladnes.cz/
 
VIDEA: 
 
PORANĚNÍ HLAVYhttps://www.tytozvladnes.cz/
 
 
POŽÁRNÍ OCHRANA
 
 
Dopravní nehoda:
 
 
Záchrana tonoucího:
 
 

Požáry v domácnostech:

https://www.youtube.com/watch?v=7vk72RSWx8U&list=PLVtgejLhjxaG3nmxD2bvKAf36jxYLFju5&index=5

 

Komplexní podpora HZS ČR pro výuku Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na 2. stupni základních škol