DĚJEPIS

HISTORIE

ŽÁKY SE ZÁJMEM O HISTORII MŮŽE ZAUJMOUT ČASOPIS ČASOSTROJ

STARŠÍ ČÍSLA JE MOŽNO PŘEČÍST SI V DOBRÉ KVALITĚ NA PC

 

 

ZÁLOHA PRO STUDENTY VYŠŠÍHO GYMNÁZIA - KOMPLETNÍ UČEBNICE V .PDF:

 

 DĚJEPIS 1 - PRAVĚK A STAROVĚK 

DĚJEPIS 2 - STŘEDOVĚK A RANÝ NOVOVĚK

DĚJEPIS 3 - NOVOVĚK

DĚJPIS 4 - NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY

 

 

SLAVNÉ DNY (odkaz ke stažení videí BEZ REKLAM - viz níže)

Všechny výše uvedené slavné dny - BEZ REKLAM - je možno stáhnout zde:

https://uloz.to/!AyR2J2D707dW/slavne-dny-1-zip

https://uloz.to/!38GxfDgZJ0ch/slavne-dny-2-zip

 

Zde jsou ODKAZY NA ZAJÍMAVÉ A KVALITNĚ ZPRACOVANÉ DOKUMENTY O HISTORII +

tipy na LITERATURU k ČESKÝM A SVĚTOVÝM DĚJINÁM.

 

ČESKÉ DĚJINY - DOKUMENTÁRNÍ FILMY

 

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ (audio)

SLÁVA VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

VELKÁ MORAVA - KOLÉBKA NAŠICH DĚJIN

BOLESLAV PRVNÍ

TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ (audio)  / Díly 1 - 709 ke stažení ZDE  (heslo: xxx)

 

KRÁLOVSKÉ DÍLO - WEB stručný a přehledný popis českých zemí od vlády Bořivoje I. po Ludvíka Jagellonského. 

 

HISTROIE.CS  Keltové na našem území / Germáni / Praotec Sámo /  Cyril a Metoděj / Kníže Oldřich / 

Zrození našich měst / Kolonizace Sudet / Karel Veliký a Čechy / Vražda knížete Václava /

Benediktýni / Jan Lucemburský / Karel IV. / Václav IV. Jan Hus / Hus a Zikmund / Dějiny češtiny / 

Zlato a stříbro v našich dějinách / Mongolové na Moravě / Středověk v nás / Moravští Lucemburkové /

Vyšehrad / Zrození našich měst / Rybníkářství / Vyvraždění Slavníkovců Vznik Pražského hradu / 

Lipany 1434 / Zlatá bula sicilská / Kolaps Velké Moravy / Anežka Česká / Templáři Středověké tvrze /

 

ANEŽKA ČESKÁ

ŠTÍTY KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO - DOKUMENTÁRNÍ SÉRIE O HRADECH

Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých

 Středověký hrad - popis 1xaA4 praktické do hodiny. 

LUCEMBURKOVÉ

SEDM PEČETÍ KARLA IV.

CÍSAŘSKÁ KORUNA: Unikátní dokument o historii a dvouleté výrobě repliky koruny císařů Svaté říše římské.:

NÁŠ KAREL IV.

JAGELONCI

POD OCHRANOU ŽEROTÍNŮ - BIBLE KRALICKÁ

HABSBURKOVÉ - rakouský seriál

HABSBURKOVÉ - zdařilý seriál ČT mapující osudy nejmocnějšího evropského rodu

HABSBURKOVÉ A ČESKÉ ZEMĚ - AUDIOKNIHA (heslo: kms)

DEFENESTRACE 1618

BÍLÁ HORA 1620 - 2020

ZÁVISTI NAVZDORY (o A. z Valdštejna)

ŽELEZNÝ VĚK (o Třicetileté válce)

BAROKNÍ SRDCE EVROPY

MARIE TEREZIE

 

HISTORIE.CS - Dějiny železnice / Dějiny pošty / Turci na Moravě / Vídeňský kongres /

Poklady jednoty bratrské / Třicetiletá válka / Prušáci u Olomouce / Švédové pod Špilberkem /  

Naše pole, naše víra / Život na venkově v 18.-19. stol. Marie Terezie / Ferdinand I. / 

Dějiny lékařské péče v českých zemích / Dějiny českého parlamentarismu / Ferdinand V. /

Jak se seznamovali naši předkové / Bramborová válka / Alkohol v dějinách / Zrod národa /

Emil Kolben a ČKD / Revoluční rok 1848 / Maršálek Radecký / Jak církve k majetku přišly /

Čeští, rakouští  a slovenští loupežníci / K. H. Borovský / Antisemitismus / Bitva u Hradce 1866 /

Kladivo na čarodějnice / Bitva u Jankova (1645) / Sedláci u Chlumce / Epidemie / Valdštejn / 

 

NÁRODNÍ KLENOTY

KRAJINOU DOMOVA I

KRAJINOU DOMOVA II

 

72 JMEN ČESKÉ HISTORIE

NÁRODNÍ DIVADLO

ZLOČIN V POLNÉ - HILSNERIÁDA

HILSNERIÁDA V HODINĚ - PRACOVNÍ LISTY

HILSNEROVA AFÉRA

NAŠE VELKÁ VÁLKA

ANABÁZE (LEGIE V RUSKU)

LEGIE 100 / RUSKO / FRANCIE / ITÁLIE 

F. PEROUTKA - BUDOVÁNÍ STÁTU

T. G. MASARYK A VZNIK ČSR

ČESKÉ STOLETÍ - VELIKÉ BOURÁNÍ - T.G.MASARYK

JAK SE BOŘÍ MONARCHIE

NEJVĚTŠÍ ČECH - T. G. MASARYK

NA VLNĚ PRVNÍ REPUBLIKY

PRŮŠVIHY PRVNÍ REPUBLIKY

ARMÁDA ČSR - MOBILIZACE 1938

MNICHOV 1938 / DOKUMENTY K MNICHOVSKÉ KRIZI

DRUHÁ REPUBLIKA

Druhá světová válka v archivu Českého rozhlasu

TŘETÍ REPUBLIKA

ČESKÉ STOLETÍ 1918 - 1992

ATENTÁT NA HEYDRICHA

BENEŠ 1918 - 1938 - 1948

JARO 1945 / 

 

HISTORIE.CS: Drogy v první republice / Prostituce / Aféry 1. republiky / Politika 1. ČSR /

Vnitřní odboj během 1.sv. války / Vývoj české měny / Henlein a Jaksch / ČS. Letci / T.G.M. /

Na sklonku války (1944-45) / Tři králové / Terezín / Košický vládní program / Dukla /

Pražské povstání / K. H. Frank / Běžný život v Protektorátu / 1943 - smlouva se SSSR / 

Divoký odsun / Otakar Jaroš a čs. jednotky v SSSR / Lidice / Češi na frontách 1. sv. války / 

Češi a Němci za 1. republiky / Dynastie Baťů / Benešovy dekrety / Lidové soudy a popravy / 

Partyzáni v českých zemích / Ležáky / Gestapo / E. Hácha / Exilová vláda v Londýně / 

Obrana národa / SNP / Tunelování Círekv za komunismu / Legie / Opevnění a mobilizace 1938 / 

Sudety bez Čechů? E. Beneš / Českoslovenští Židé a holocaust / Hospodářská krize / 

Druhý odboj / Pražské povstání - kdo zachránil Prahu? / Hlinka a Tiso / Druhá republika / 

R. Heydrich a český národ / 

 

PRAŽSKÉ JARO 1968  https://www.youtube.com/watch?v=uZQYtBWCDWk

https://www.youtube.com/watch?v=39e3U9Z3HtA

https://www.youtube.com/watch?v=UkO_Bje-pkI


HISTORIE.CS - o československých dějinách

EDVARD BENEŠ - TRAGÉDIE POLITIKA

TAKOVÍ NÁM VLÁDLI 1. DÍL / 2. DÍL (dokument o československých komunistických prezidentech)

TAJNÉ AKCE STB

PO STOPÁCH TŘETÍHO ODBOJE

VRAHEM Z POVOLÁNÍ - utrpení soudce Karla Vaše

PROCES H - digitalizovaný celý průběh procesu s Miladaou Horákovou

RUDÍ PREZIDENTI

DVOJÍ ŽIVOT JEDNÉ STRANY (2 dílný dok. k výročí 100 let od založení KSČ)

TA LIDSKÁ BEZMOC MOCI (dokument o G. Husákovi)

TENKRÁT 17. LISTOPADU

LABYRINETEM REVOLUCE

DEMOKRACIE - ROK PRVNÍ - série dokumentů o moderních čs. dějinách

ČESKÁ CESTA - (o privatizaci)

VLÁDNEME, NERUŠIT (o souvislostech opoziční smlouvy 1998 - 2002) 

 

PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ (Audionahrávky životních příběhů a osudů pamětníků významných událostí českých (i světových) dějin 20. století)

 

HISTORIE.CS: O kádrování / Akční program KSČ Proletáři českých zemí / Charta 77 jako princip /

Jdi do Sudet! StB - kdo donášel za komunismu? / Za komunistů bylo líp / Normalizace / Srpen 1968 /

Únor 1948 / Vraťte nám vlasy / Češi v sovětských gulazích / Pražské jaro / Proces se Slánským / 

Exulanti 20. století / Jan Masaryk / Jan Palach / Rozpad SSSR / Politické procesy 50. let / Disidenti 

Socialistický realismus / A. Dubček / Normalizace / Kult Stalina v ČSR / Perestrojka / Sokol 

Potápky, páskové, chuligáni / Skaut v totalitních režimech / Sametové spiknutí (1989) / Fierlinger /

Normalizační čistky / Antonín Novotný / Gustav Husák / Jak pracovala STB / RVHP / Čs. železná opona /

Lidové milice / Trampové / Cikáni / Od okupace k normalizaci / Rozpad Občanského fóra / Měnová reforma /

Třetí odboj / Kuponová privatizace / Od Akčního programu KSČ k 2000 slov / Cenzura / Chalupaření / 

StB po r. 1989 / Kolektivizace / Sovětští poradci / Ztráta Podkarpatské Rusi / Sbohem Slovensko / 

Role ČSR při vzniku Izraele  / Znároděnění Varšavská smlouva / Život těsně před listopadem 1989 / 

Počátky normalizace (srpen 1969)

 

Krátká dobová videa v archivu ČT k seriálu Vyprávěj

 

RETRO (dokumentární pořad ČT) - PŘEHLED DÍLŮ  / Měnová reforma a ceny za socialismu / Základní školy /

Tuzex / město Most / Zdravotnictví před r. 1989 Socialistický realismus / Šlechta za socialismu / VŠ koleje /

Hrady a zámky / Žena a móda / Venkov / Motorismus / Lázně / ÚBOK / Elektrospotřebiče / Kabarety a estrády /

Osvobozená domácnost SVAZARM / Příživnictví / Maso a uzeniny / Venkovské zábavy / Vodní díla / Čundr /

Státní návštěvy / Nakupování / Restaurace a jídelny / Stavba svépomocí / Sport / Nábytek / Lipno / Sběr /

Monáže v cizině / Sklo a porcelán / Železnice /  Zařízení pro děti / Dálnice / Horníci / Veksláci Hazard / 

Spartakidáda / Podpultové zboží / První máje / Láska / Hračky / Udělej si sám / Češi a Slováci / MDŽ / Reklamy /

Veřejná bezpečnost / Vaření / Vánoce / Paneláky / Taneční / Metro Kosmetika / Budovatelské písně / 

Chaty a chalupy / Trabanty a wartburgy / Autobusy ČSAD / Pionýrský tábor / Hospody / Brigáda / 

Černoši a Vietnamci / Husákovy děti / Vojenská služba / Televize / Perestrojka / Turistika / Pivo

 

ČESKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ

HISTORICKÝ ÚSTAV A AKADEMIE VĚD ČR - mnohé zajímavé publikace v elektronické podobě  

 

WEB ÚSTAVU PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ - NALEZNETE ZDE SPOUSTU ZAJÍMAVÝCH MATERIÁLŮ:

Knihy:

Každodenní život v Československu 1945 - 1989

Lidové milice. Nelegální armáda Komunistické strany Československa 1948–1969

Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945–1989)

 

SVĚTOVÉ DĚJINY - DOKUMENTÁRNÍ FILMY

 

PRAVĚK:

 

PUTOVÁNÍ S PRAVĚKÝMI LIDMI 

PŘÍBĚHY Z DOBY KAMENNÉ

CESTA LIDSTVA

 

STAROVĚK:

 

TROJA / GLADIATOR / ALEXANDR VELIKÝ / AGORA

300 BITVA U THERMOPYL

EGYPTSKÁ ŘÍŠE

PYRAMIDY

VE JMÉNU ATHÉN - 1. DÍL / 2. DÍL

KELTOVÉ: KREV, ŽELEZO A OBĚTI - 1.díl / 2.díl / 3.díl

SEDM DIVŮ STAROVĚKÉHO SVĚTA

ŘÍM - VZESTUP A PÁD IMPÉRIA

BUDOVÁNÍ ŘÍŠE: ŘÍM

ATTILA - NESMRTELNÍ VÁLEČNÍCI

HANIBAL - www.csfd.cz/film/229987-hannibal/

SPARTAKUS www.csfd.cz/film/250735-spartakus/

 

MÝTY A FAKTA HISTORIE - kvalita dílů kolísá / zdroj: youtube / ulož.to / archiv čt...

BUDOVÁNÍ ŘÍŠE: kvalita dílů kolísá www.csfd.cz/film/282001-budovani-rise/

 

STŘEDOVĚK a NOVOVĚK:

 

JAK TO VIDĚL STŘEDOVĚK : MOC / VÍRA / VĚDĚNÍ / SEX

 

TAJEMSTVÍ BRITSKÝCH HRADŮ (JEDNOTLIVÉ DÍLY ZDE)

 

NESMRTELNÍ VÁLEČNÍCI:  ČINGISCHÁN  / ŠÓGUN / RICHARD LVÍ SRDCE

CORTÉZ

 

HISTORY OF BRITAIN (15 DÍLŮ - CZ TITULKY)

VZESTUP OSMANSKÉ ŘÍŠE (NEFLIX)

 

VELIKÁNI UMĚNÍ:

MICHELANGELO

LEONARDO DA VINCI

HIERONYMUS BOSCH

REMBRANDT

JOHANNES VERMEER

GIORGIONE VS. TIZIAN

IMPRESIONISTÉ

VINCENT VAN GOGH

 

Z VÝCHODU NA ZÁPAD: CESTY ZE STŘEDU ZEMĚ

 

Filmy: 

RANHOJIČ / KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ / MARKÉTA LAZAROVÁ / ÚDOLÍ VČEL / JMÉNO RŮŽE / 

SEDMÁ PEČEŤ / KLADIVO NA ČARODĚJNICE / MISIE / APOCALYPTO / 1942 - DOBYTÍ RÁJE

ĎÁBLOVA PAST / 

 

18. - 19. STOLETÍ:

 

HISTORY OF BRITAIN (české titulky dostupné na titulky.com)

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE - 1.DÍL / 2. DÍL / 3.DÍL / 4.DÍL / 5.DÍL / 6.DÍL

SEDM DIVŮ TECHNICKÉ CIVILIZACE

AMERIKA - PŘÍBĚH O SPOJENÝCH STÁTECH (10 dílů)

MUŽI, KTEŘÍ VYBUDOVALI AMERIKU (KE STAŽENÍ ZDE)

NAPOLEON

FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

DĚJINY ŽIDOVSKÉHO NÁRODA

CARSKÁ ŘÍŠE: RUSKO ZA ROMANOVCŮ

DĚJINY ČAJE, KÁVY A ČOKOLÁDY NA EVROPSKÝCH STOLECH (KE STAŽENÍ ZDE)

 

 

Webová příručka k dějinám 19. století – www.historie.upol.cz/19

Knihovna PS Parlamentu České republiky – https://www.psp.cz/eknih/

 

20. STOLETÍ:

 

STOLETÍ VÁLEK (1900 - 1991)

37 DNÍ OD ATENTÁTU K VÁLCE

APOKALYPSA: 1. SVĚTOVÁ VÁLKA

APOKALYPSA: Nikdy nekončící válka (1918-1926)

BITVY 1. SVĚTOVÉ VÁLKY (AUDIO)

RUDÁ ARMÁDA - OBČANSKÉ VÁLKY

SOUBOJ VOJEVŮCŮ

LENIN - CESTA K MOCI

HITLEROVA KARIÉRA

HITLEROVA KRONIKA 

KRONIKA III. ŘÍŠE

VIZE VÁLKY - PŘÍBĚH A. HITLERA 1. DÍL / 2. DÍL

HITLEROVI MUŽI

APOKALYPSA - HITLER 1. DÍL / 2. DÍL

ŠPANĚLSKÁ OBČANSKÁ VÁLKA - POD PRAPORY MEZINÁRODNÍCH BRIGÁD

STALIN (asi nejlepší dokumentární série): 1.DÍL: MÝTUS - 2. DÍL: TYRAN - 3. DÍL: VÁLEČNÍK

SOUOSTROVÍ GULAG - AUDIOKNIHA  / SOUOSTROVÍ GULAG - TEXT

GULAG - SOVĚTSKÁ HISTORIE

APOKALYPSA STALIN 1.DÍL / 2. DÍL / 3. DÍL

APOKALYPSA: 2. SVĚTOVÁ VÁLKA

VIZE VÁLKY - NAPADENÍ POLSKA

VIZE VÁLKY - DOBYTÍ FRANCIE

VIZE VÁLKY - BARBAROSSA

STALINGRAD 1.DÍL / 2.DÍL / 3.DÍL

VÝCHODNÍ FRONTA - CESTA DO BERLÍNA 1 CESTA DO BERLÍNA 2

OSVĚTIM - NACISTÉ A KONEČNÉ ŘEŠENÍ

SHOAH (9 hodinový dokument o holocaustu)

VLASOVCI

PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ - KVĚTEN 1945

SVĚT VE VÁLCE  (doporučuji 20.díl - GENOCIDA)

VELKÁ VLASTENECKÁ VÁLKA  1. - 8. díl ZDE

KOMUNISMUS - HISTORIE JEDNÉ ILUZE (3 DÍLY)

RÁJ NA ZEMI - VZESTUP A PÁD SOCALISMU (3 DÍLY)

NEZNÁMÉ DĚJINY SPOJENÝCH STÁTŮ (10 DÍLŮ)

APOKALYPSA - VÁLKA SVĚTŮ / 6 DÍLŮ KE STAŽENÍ ZDE

ZAČALO TO V LOS ALAMOS 1.DÍL a 2. DÍL

 JADERNÝ VĚK - ODTAJNĚNO  / 3 DÍLY KE STAŽENÍ ZDE

STUDENÁ VÁLKA

APOLLO 11

KUBA - CASTRO

HISTORIE MOSSADU (4 DÍLY KE STAŽENÍ ZDE)

ALŽÍRSKÁ VÁLKA

SBOHEM SOUDRUZI

VIETNAMSKÁ VÁLKA (v případě zájmu nahraji všech 10dílů na ulož.to)

KAMBODŽA, POL POT A RUDÍ KHMÉROVÉ

AGHÁNISTÁN - 40 LET VÁLKY

AFGHÁNISTÁN 1979

POSLEDNÍ DNY SSSR

ROZPAD SSSR - speciál ČT

MAO: ČÍNSKÝ PŘÍBĚH

ZTRACENÉ ZÁZNAMY Z VIETNAMU

ČERNOBYL

SVĚT PODLE PUTINA / JEDNOTLIVÉ DÍLY ZDE nebo ZDE

SVĚT PODLE GORBAČOVA / KE ZHLÉDNUTÍ ZDE

PŘÍBĚH O SPOJENÝCH STÁTECH

IRAQ WAR

MEZINÁRODNÍ TERORISMUS - AL-KAIDA / ISLÁMSKÝ STÁT / TALIBAN / 

ČEČENŠTÍ TERORISTÉ TAMILŠTÍ TYGŘI / Jak uvažují sebevražední teroristé

 

Za pozornost stojí také web zabývající se moderní historií: MODERNÍ DĚJINY

 

SEZNAM NEJLEPŠÍCH FILMŮ, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ HISTORICKOU TÉMATIKOU

 

DĚJINY UMĚNÍ

 

ČESKÉ DĚJINY -  SEZNAM LITERATURY (můj výběr k hlubšímu studiu / řazeno chronologicky):

 

DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ V DATECH

DĚJINY ČSR (1918 - 1989)

HORA HOŘEJŠ - TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ

 

PRAVĚKÉ DĚJINY ČECH

 

HOFFMAN, F.: ČESKÉ MĚSTO VE STŘEDOVĚKU

SMETÁNKA, Z.: LEGENDA O OSTOJOVI

LE GOFF: STŘEDOVĚKÝ ČLOVĚK A JEHO SVĚT

LE GOFF: STŘEDOVĚKÁ IMAGINACE

TŘEŠTÍK, D.: VZNIK VELKÉ MORAVY + POČÁTKY PŘEMYSLOVCŮ

KOSMOVA KRONIKA ČESKÁ

FIALA, Z.: PŘEMYSLOVSKÉ ČECHY

 

Studijní materiály - relativně stručné i podrobné :)

ČESKÉ ZEMĚ VE STŘEDOVĚKU I. (375-1250) 

ČESKÉ ZEMĚ VE STŘEDOVĚKU II. (1250-1526)

 

ŠIMÁK, J.V.: STŘEDOVĚKÁ KOLONIZACE V ČESKCÝH ZEMÍCH

ŽEMLIČKA, J.: STOLETÍ POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ

FIALA, Z.: PŘEDHUSITSKÉ ČECHY

KALISTA, Z.: DOBA KARLA IV.

KAVKA, F.: ŽIVOT NA DVOŘE KARLA IV.

SPĚVÁČEK, J.: JAN LUCEMBURSKÝ A JEHO DOBA / KAREL IV. / VÁCLAV IV.

ŠMAHEL, F.: HUSITSKÁ REVOLUCE I. - IV. DÍL / HUSITSKÉ ČECHY

ČECHURA: ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1378 - 1437

MACEK, J.: JIŘÍ Z PODĚBRA / JAGELLONSKÝCH VĚK V ČESKÝCH ZEMÍCH

KLUČINA, P.: ČESKÉ ZEMĚ ZA JIŘÍHO Z PODĚBRAD A JAGELLONCŮ

GALANDAUER, J. HONZÍK, M.: OSUD TRŮNU HABSBURSKÉHO

VÁLKA, J.: ČESKÁ SPOLEČNOST V 15. - 18. STOLETÍ

JANÁČEK, J.: RUDOLF II. A JEHO DOBA

MÍKA,A.: Stoletý zápas o charakter českého státu

SEIBT, F.: CÍSAŘ A REFORMACE

KOPECKÝ, M.: ČESKÝ HUMANISMUS

KALISTA,Z.: ČESKÉ BAROKO

MOLNÁR, A.: NA ROZHRANÍ VĚKŮ - CESTY REFORMACE

GRIGULEVIČ: DĚJINY INKVIZICE

JANÁČEK, J.: VALDŠTEJN A JEHO DOBA

PETRÁŇ, J.: STAROMĚSTSKÁ EXEKUCE

KLUČINA, P.: TŘICETILETÁ VÁLKA

HALADA,J.: OSVÍCENSTVÍ - VĚK ROZUMU

MRÁZEK, O.: VÝVOJ PRŮMYSLU V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU OD MANUFAKTURY DO R. 1918

JANUSOVÁ-KÁŇA: JEJÍ VELIČENSTVO MARIE TEREZIE

LNĚNIČKOVÁ, J.: ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ / ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ OSVÍCENSTVÍ

EFMERTOVÁ, M.: ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1848 - 1918

URBAN. O.: ČESKÁ SPOLEČNOST 1848 - 1918

RUKOPISY KRÁLOVÉDVORSKÝ A ZELENOHORSKÝ

KEEGAN, J.: PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

ŠEDIVÝ, I.: ČEŠI, ČESKÉ ZEMĚ A VELKÁ VÁLKA 1914 - 1919

PICHLÍK, K.: BEZ LEGEND - ZAHRANIČNÍ ODBOJ 1914 - 1918

KÁRNÍK, Z.: ČESKÉ ZEMĚ V ÉŘE PRVNÍ REPUBLIKY 1918-1938

NÁLEVKA, V.: DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA  

 

NÁLEVKA,V.: SVĚTOVÁ POLITIKA VE 20. STOLETÍ 1. a 2. DÍL

 

OLIVOVÁ, V.: DĚJINY PRVNÍ REPUBLIKY

OLIVOVÁ, V.: ČESKOSLOVENSKO 1938 - 1945

MLYNÁŘ: MRÁZ PŘICHÁZÍ Z KREMLU

VYKOUKAL a kol.: VÝCHOD. VZNIK, VÝVOJ A ROZPAD SOVĚTSKÉHO BLOKU 1944 - 1989

 

 

SVĚTOVÉ DĚJINY - SEZNAM LITERATURY (můj výběr k hlubšímu studiu / řazeno chronologicky):

 

ENCYKLOPEDICKÝ ATLAS SVĚTOVÝCH DĚJIN

 

DĚJINY PRAVĚKU A STAROVĚKU

MISTR SUN - O UMĚNÍ VÁLEČNÉM

FAIRBANK - DĚJINY ČÍNY

HERODOTOS - DĚJINY

OLIVA: ZROZENÍ EVROPSKÉ CIVILIZACE

LEGENDY STAROVĚKÉHO ORIENTU

LEWIS - DĚJINY BLÍZKÉHO VÝCHODU

MAUROIS: DĚJINY FRANCIE

ŠVANKMAJER a kol.: DĚJINY RUSKA

MÜLLER: DĚJINY NĚMECKA

MORGAN: DĚJINY BRITÁNIE

KLÍMA: DĚJINY PORTUGALSKA

 

Kapitoly z dějin 19. století - Úvod do výuky moderních dějin I

 

ARENDTOVÁ - Eichmann v Jeruzalémě: Zpráva o banalitě zla

 

MORUS - Světové dějiny sexuality

 

Pro milovníky historie podané popularizační formou doporučuji k odběru časopis ŽIVÁ HISTORIE

Pro děti zajímající se o historii podanou popularizační formou doporučuji k odběru časopis ČASOSTROJ.