SEZNAM DUM Z KURZŮ DVPP AKREDITOVANÝCH MŠMT S TÉMATY 

                            SPOLEČENSKÝCH VĚD A HISTORIE:

                    
Prezentace + doporovodné audiovizuální materiály lze objednat jako balíček na dusek1@centrum.cz .

 

 
 

RUSKO A SSSR 1917 - 1939  

plná verze 90 slidů

 
 

PROPAGANDA, PŘÍČINY VÁLEK A KRITICKÉ MYŠLENÍ  

plná verze 150 slidů

 

 

USA 1860 - 1914  USA v letech 1860 - 1914

plná verze 120 slidů

 

LIDSKÁ PRÁVA  

plná verze 160 slidů

 
 
 

GOTIKA  

plná verze 150 slidů

 
 
 
 
 

1. a 2. ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

 
 

ITÁLIE, NĚMECKO A ŠPANĚLSKO 1918 - 1939  

 
 

KŘESŤANSTVÍ v proměnách dvou tisíciletí    

plná verze 314 slidů

 
 
 

VELKÁ MORAVA A ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ

plná verze 260 slidů

 

ISLÁM    

plná verze 160 slidů

 
 

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE A NAPOLEONSKÉ VÁLKY   

plná verze 90 slidů

 
 

ISLÁMSKÝ FUNDAMENTALISMUS - radikální formy (příčiny vzniku a rozšíření)

plná verze 130 slidů

¨

STUDENÁ VÁLKA 

plná verze 320 slidů

 

POLITICKÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY

plná verze 50 slidů

 
 
 

ÚVOD DO PRÁVA (44 stran ve Wordu)

 

 

ČESKÉ ZEMĚ A HABSBURSKÁ MONARCHIE 1835 - 1914  

plná verze 170 slidů

 
 
 

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE (60 stran ve Wordu)

 

 
 

ANTICKÉ ŘECKO    

plná verze 120 slidů

 

ANTICKÝ ŘÍM   

plná verze 150 slidů

 
 
 

 

ÚSTAVNÍ VÝVOJ V ČESKÝCH ZEMÍCH 1848 - 1992   

plná verze 80 slidů

 
 
 

2. SVĚTOVÁ VÁLKA    

plná verze 400 slidů

 
 
 
 
 
 

ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT  

plná verze 220 slidů

 
 
 
DĚJINY EVROPSKÉ FILOSOFIE
 
 
 

ČÍNA VE 20. STOLETÍ    

plná verze 110 slidů

 
 
 
 

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ 

plná verze 90 slidů

 
 
 
 

DEKOLONIZACE AFRIKY 

plná verze 150 slidů

 

 
 
 
DEKOLONIZACE BRITSKÉ INDIE   

plná verze 90 slidů

 
 

POLITICKÝ SYSTÉM USA, VELKÉ BRITÁNIE A NĚMECKA  

plná verze 70 slidů

 

 

NIZOZEMSKÁ a ANGLICKÁ REVOLUCE 

plná verze - 80 slidů

 

HUSITSKÁ REVOLUCE - JAGELLONCI

plná verze 80 slidů

 

ÚVOD DO EKONOMIE

plná verze 60 slidů + 60 stran Word

 

 

VÁLKY V PERSKÉM ZÁLIVU (1980 - 1988 / 1990 - 1991 / 2003 - 2011) 

plná verze 80 slidů

JUDAISMUS  

plná verze 60 slidů

 
 

VÁLKA V JUGOSLÁVII / ROZPAD JUGOSLÁVIE  

plná verze 50 slidů

 
 

NOVODOBÉ SEKTY A KULTY   

plná verze 110 slidů

 

TŘICETILETÁ VÁLKA    

plná verze 50 slidů

 

 
 

BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČR / EVROPĚ + BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ

plná verze 300 slidů

 

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

 

LUDVÍK XIV. A JEHO VLÁDA    

plná verze 40 slidů

 

 

NÁSTUP HABSBURKŮ - Ferdinand I. (1526 - 1564)    

plná verze 60 slidů

 

RENESANČNÍ UMĚNÍ - EVROPA

plná verze 100 slidů

 

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA - ČESKÉ ZEMĚ

 

NÁŠ VESMÍR - CO O NĚM DNES VÍME?

plná verze 100 slidů

 

 

VIETNAMSKÁ VÁLKA

 

KOSMICKÉ ZÁVODY

 

NATO