SEZNAM DUM Z KURZŮ DVPP AKREDITOVANÝCH MŠMT S TÉMATY 

                            SPOLEČENSKÝCH VĚD A HISTORIE:

                    
Prezentace + doporovodné audiovizuální materiály lze objednat jako balíček na dusek1@centrum.cz .

 

ČESKOSLOVENSKO 1945 - 1989

 
 

EVROPSKÁ UNIE - průběh integrace, struktura, fungování a význam pro ČR 

plná verze 200 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 

DĚJINY RUSKA 9. - 19. STOLETÍ

plná verze 150 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 

 

PROPAGANDA, PŘÍČINY VÁLEK A KRITICKÉ MYŠLENÍ  

plná verze 150 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 

 

USA 1860 - 1914  USA v letech 1860 - 1914

plná verze 120 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 

LIDSKÁ PRÁVA  

plná verze 160 slidů / STÁHNOUT SOUB OR

 
 
 

GOTIKA  

plná verze 150 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 
 
 
 
 

1. a 2. ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA

plná verze 207 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 
 
 

ITÁLIE, NĚMECKO A ŠPANĚLSKO 1918 - 1939  STÁHNOUT SOUBOR

 
 
 
 

RUSKO A SSSR 1917 - 1939  

plná verze 90 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 

 

VELKÁ MORAVA A ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ

plná verze 260 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 

 

ISLÁM    

plná verze 160 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 
 

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE A NAPOLEONSKÉ VÁLKY   

plná verze 90 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 
 

ISLÁMSKÝ FUNDAMENTALISMUS - radikální formy (příčiny vzniku a rozšíření)

plná verze 130 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

¨

STUDENÁ VÁLKA 

plná verze 320 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 

POLITICKÝ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY

plná verze 50 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 
 
 

ÚVOD DO PRÁVA (44 stran ve Wordu) / STÁHN OUT SOUBOR

 

 

ČESKÉ ZEMĚ A HABSBURSKÁ MONARCHIE 1835 - 1914  

plná verze 170 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 
 
 

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE (60 stran ve Wordu) / STÁHNOUT SOUBOR

 

 
 

ANTICKÉ ŘECKO    

plná verze 120 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 

ANTICKÝ ŘÍM   

plná verze 150 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 
 
 
 
 
 

2. SVĚTOVÁ VÁLKA    

plná verze 400 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 
 
 
 
 
 

ARABSKO - IZRAELSKÝ KONFLIKT  

plná verze 220 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 
 
 
DĚJINY EVROPSKÉ FILOSOFIE
 
 
 
 
 

ČÍNA VE 20. STOLETÍ    

plná verze 110 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 
 
 
 

ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ 

plná verze 90 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 
 
 
 

DEKOLONIZACE AFRIKY 

plná verze 150 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 

 
 
 
DEKOLONIZACE BRITSKÉ INDIE   

plná verze 90 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 
 

POLITICKÝ SYSTÉM USA, VELKÉ BRITÁNIE A NĚMECKA  

plná verze 70 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 

 

NIZOZEMSKÁ a ANGLICKÁ REVOLUCE 

plná verze - 80 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 

HUSITSKÁ REVOLUCE - JAGELLONCI

plná verze 80 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 

ÚVOD DO EKONOMIE

plná verze 60 slidů + 60 stran Word / STÁHNOUT SOUBOR

 

 

VÁLKY V PERSKÉM ZÁLIVU (1980 - 1988 / 1990 - 1991 / 2003 - 2011) 

plná verze 80 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

JUDAISMUS  

plná verze 60 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 
 

VÁLKA V JUGOSLÁVII / ROZPAD JUGOSLÁVIE  

plná verze 50 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 
 

NOVODOBÉ SEKTY A KULTY   

plná verze 110 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 

TŘICETILETÁ VÁLKA    

plná verze 50 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 

BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČR / EVROPĚ + BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ

plná verze 300 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

 

LUDVÍK XIV. A JEHO VLÁDA    

plná verze 40 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 

 

NÁSTUP HABSBURKŮ - Ferdinand I. (1526 - 1564)    

plná verze 60 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 

RENESANČNÍ UMĚNÍ - EVROPA A ČESKÉ ZEMĚ

plná verze 122 slidů / STÁHNOUT SOUBOR

 

NÁŠ VESMÍR - CO O NĚM DNES VÍME?

plná verze 106 slidů / Caeli enarrant gloriam Dei et opera manuum eius adnuntiat firmamentum.

 

 

VIETNAMSKÁ VÁLKA

 

KOSMICKÉ ZÁVODY

 

NATO