PRÁVO

Veškeré zde se nacházející materiály slouží pouze k osobním studijním účelům (či jako pomůcky pro vyučující v hodinách) a nesmí být dále šířeny.

 

PRO STUDENTY VYŠŠÍHO GYMNÁZIA - UČEBNICE KOMPLET: 

 

 PRÁVO PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

 

PODLE PRÁVA - konkrétní příběhy ze soudních síní v ČR

 

PRÁVO PRO KAŽDÉHO - dok. série ČT

 

UZAMČENÝ SVĚT - O VĚZNICÍCH V ČR

 

PROJEKT STREETLAW - MATERIÁLY

 Jak učit právo na středních školách 

 

PŘEHLEDNÉ ZDROJE K POZNÁNÍ PRÁVA ČR:

https://www.zakonyprolidi.cz/

https://www.noveaspi.cz/

 

AKTIVITY PRO VÝUKU PRÁVA - ZDE

 

KOMPLETNÍ ÚSTAVA ČR NA JEDNOM LISTU A4: Ústava ČR.doc

 

KOMPLETNÍ LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD na jedné A4LZPS.doc


PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY

https://portal.gov.cz/portal/obcan/

 

SPOTŘEBITELSKÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ

 

EVROPSKÉ PRÁVO

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs

 

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - PLATNÝ OD 1.1.2014

JEDNOTLIVÁ TÉMATA PŘEHLEDNĚ PRACOVÁNA V SERIÁLU ČT:

www.ceskatelevize.cz/porady/10644493069-novy-obcansky-zakonik/213411000180004/video/

 

ZÁKLADNÍ PRÁVA

https://www.nostis.org/kurz/zakladni-prava

 

ROZSUDEK - reálné případy ze soudní síně

www.ceskatelevize.cz/porady/10702670652-rozsudek/

 

PŘÍPAD PRO OMBUDSMANA

www.ceskatelevize.cz/porady/1185306380-pripad-pro-ombudsmana/dily/

 

VRAHEM Z POVOLÁNÍ - utrpení soudce Karla Vaše

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10565076526-vrahem-z-povolani-utrpeni-soudce-karla-vase

 

KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU: https://www.komunistickepravo.cz/obsah/

 

PROCES S MILADOU HORÁKOVOU - UNIKÁTNÍ ZÁBĚRY DEN PO DNI

www.ceskatelevize.cz/porady/10153697395-proces-h/video/

 

PŘÍKLAD KOMUNISTICKÉ PROPAGANDY - LIDSKÁ PRÁVA V ČSSR

 

ĎÁBEL OD VEDLE

 

ROZHOVORY S VRAHEM (TED BUNDY TAPES)

 

 

https://www.skolnidiar.cz/pravo/