FILOSOFIE

 

ODBORNÁ LITERATURA PRO ZÁJEMCE O HLUBŠÍ STUDIUM:

 

ZÁKLADNÍ ORIENTACE:

 

TRETERA - NÁSTIN DĚJIN EVROPSKÉHO MYŠLENÍ

STÖRIG - MALÉ DĚJINY FILOSOFIE

BLECHA - FILOSOFIE

PETŘÍČEK - ÚVOD DO SOUČASNÉ FILOSOFIE

 

GAARDER - SOFIIN SVĚT (román o dějinách filosofie)

 

ANTICKÁ FILOSOFIE

 

ZLOMKY PŘEDSÓKRATOVSKÝCH FILOSOFŮ

PLATON - FAIDROS

PLATON - OBRANA SOKRATOVA

PLATON - ÚSTAVA

ARISTOTELES - POLITIKA    

ARISTOTELES - POETIKA

MARCUS AURELIUS - HOVORY K SOBĚ

MACHOVEC - DĚJINY ANTICKÉ FILOSOFIE   

 

KŘESŤANSKÁ / STŘEDOVĚKÁ FILOSOFIE

 

AUGUSTINUS AURELIUS - VYZNÁNÍ

BÖETIUS - FILOSOFIE UTĚŠITELKA

AKVINSKÝ - SUMMA TEOLOGICKÁ

MISTR ECKHART A STŘEDOVĚKÁ MYSTIKA

 

FILOSOFIE RENESANCE

 

THOMAS MORE - UTOPIE

MACHIAVELLI - VLADAŘ

MICHEL DE MONTAIGNE - ESEJE    

 

NOVOVĚKÁ FILOSOFIE

 

FRANCIS BACON - NOVÉ ORGANON

JOHN LOCKE - DVĚ POJEDNÁNÍ O VLÁDĚ

DESCARTES - ROZPRAVA O METODĚ

DESCARTES - MEDITACE O PRVNÍ FILOSOFII

HOBBES - LEVIATHAN

KOMENSKÝ - LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE

PASCAL - MYŠLENKY

 

FILOSOFIE 19. A 20. STOLETÍ

 

DĚJINY FILOSOFIE 19. a 20. stol.

KANT - KRITIKA PRAKTICKÉHO ROZUMU

 HEGEL - FENOMENOLOGIE DUCHA

HEGEL - DĚJINY FILOSOFIE 

HUSSERL - FENOMENOLOGIE

MARX + ENGELS - KOMUNISTICKÝ MANIFEST

SCHOPENHAUER - METAFYZIKA LÁSKY A HUDBY

NIETZSCHE - ANTIKRIST

NIETZSCHE - MIMO DOBRO A ZLO

NIETZSCHE - RADOSTNÁ VĚDA

NIETZSCHE - TAK PRAVIL ZARATHUSTRA

M. HEIDEGGER - BYTÍ A ČAS  

M. HEIDEGGER - BÁSNICKY BYDLÍ ČLOVĚK

LEVINAS - ETIKA A NEKONEČNO

MASARYK - můj výběr ze spisů

GADAMER - PROBLÉM DĚJINNÉHO VĚDOMÍ

GADAMER - PRAVDA

GADAMER - TEXT A INTERPRETACE

P. T. de CHARDIN - VESMÍR A LIDSTVO

 

VIDEA / DOKUMENTY / PŘEDNÁŠKY:

 

GÉNIOVÉ STAROVĚKU: KONFUCIUS / BUDDHA / SOKRATES 

 

Mluvící hlavy je projekt, v němž profesoři Filozofické fakulty Univerzity Karlovy odpovídají na maturitní otázky. 

Jsou určeny nejen maturantům, ale i studentům jiných vysokých škol či zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří si 

chtějí rozšířit znalosti z oblasti humanitních věd. 

Pojmy z filozofie:

Věda a náboženství

Bůh ve filozofii a v náboženství

Křesťanská morálka

Judaismus I - Přehled

Judaismus II - Židovská filosofie

Islám I - Islám jako abrahámovské náboženství

Islám II - Sunna a šía

Islám III - Právo šaría

Hinduismus I - Co hinduismus není

Hinduismus II - Co hinduismus je

Buddhismus I - Buddha

Buddhismus II - Zen

Kategorický imperativ

Fenomenologie

Existencialismus

Jaká je současná filozofie?

 

portrét filosofa: VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ - NIKDO NEPOSLOUCHÁ

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6DCC72A2FD16E34E